O co chodzi z transzami za kupno mieszkania?

Głównym warunkiem zakupu mieszkania jest oczywiście uiszczenie odpowiedniej opłaty na rzecz sprzedającego. Przy realizacji transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości mogą jednak obowiązywać różne zasady, które wskazują na zróżnicowane metody płatności. Niekiedy mowa o jednorazowej zapłacie gotówkowej przy podpisywaniu ostatecznej umowy, a innym razem o zapłacie w tzw. transzach. Czym są transze i kiedy taka metoda płatności najczęściej znajduje zastosowanie? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Na czym polega zapłata za mieszkanie w transzach?

Płatność w transzach oznacza spłatę należności w ratach. Przy wyborze takiej metody płatności kupujący nie reguluje rachunku za zakup np. mieszkania deweloperskiego przy finalizowaniu transakcji, ale systematycznie uiszcza określone sumy na koncie sprzedającego w terminach wskazanych w podpisanej wcześniej umowie. Zwykle w takim przypadku mowa o kupnie nieruchomości, której budowa, nie została jeszcze ukończona. Wówczas wypłacane środki trafiają na rachunek powierniczy otwarty lub zamknięty. W pierwszym przypadku deweloper może z nich korzystać po ukończeniu określonego etapu budowy. W drugim zyskuje do nich dostęp dopiero po podpisaniu aktu notarialnego.

System płatności w transzach najczęściej stosuje się przy transakcjach, w których zakup mieszkania jest finansowany z kredytu hipotecznego. Transza jest tym samym partią pieniędzy wypłacaną przez bank zgodnie z ustalonym harmonogramem. Bank realizuje przelewy po ukończeniu i udokumentowaniu przez kredytobiorcę konkretnego etapu budowy. W ten sposób zabezpiecza swoje interesy oraz kontroluje wydatki klienta. Jednocześnie także chroni samego kupującego, który nie straci wszystkich pieniędzy w razie, gdy np. deweloper zbankrutuje lub nie zrealizuje warunków umowy.