Kto jest uprawniony do kontroli technicznej budynku?

Aby obiekty budowlane spełniały standardy bezpieczeństwa oraz były utrzymane we właściwym stanie, należy regularnie poddawać je kontrolom. Mowa tu nie tylko o domach jednorodzinnych, ale także blokach czy budynkach przemysłowych. Kontrole stanu technicznego przeprowadza się nie tylko przed oddaniem nowych mieszkań, ale również podczas ich późniejszego użytkowania. Obowiązek oraz częstotliwość wykonywania kontroli określa prawo. Przepisy jasno definiują też, kto jest uprawniony do tego, by je przeprowadzać. Poniżej wyjaśniamy, jaki uprawnienia trzeba posiadać, by móc przeprowadzić kontrolę techniczną budynku.

Jakie uprawnienia musi mieć osoba oceniająca stan techniczny budynku?

Kontroli technicznej budynku nie może przeprowadzić każdy. Co więcej, jeśli takiego przeglądu podejmie się osoba nieuprawniona, w świetle prawa nie będzie on zasadny. Ponadto dokonujący kontroli technicznej bez kwalifikacji, będzie zmuszony ponieść odpowiedzialność karną za swoje działanie. Wówczas może podlegać karze grzywny, a nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności. Oprócz tego taka osoba musi się również liczyć z tym, że jej działanie mogło narazić na niebezpieczeństwo, w tym realne zagrożenie zdrowia i życia użytkowników danego obiektu. Aby uniknąć tego rodzaju nieprawidłowości, polskie prawo jasno reguluje kwestię kontroli technicznych.

Przepisy wskazują, że przeglądów stanu technicznego mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Tym samym w zależności od tego, czego będzie dotyczył okresowy przegląd, inne uprawnienia okażą się niezbędne. Przykładowo w przypadku kontroli instalacji elektrycznej przeglądu może dokonać wyłącznie osoba mająca kwalifikacje w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych. Stan instalacji gazowych z kolei może ocenić fachowiec, który posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie kontrolno-pomiarowym. Przeglądów instalacji kominowych natomiast może dokonać kominiarz mający tytuł mistrza fachu lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane właśnie w tej specjalności.