Ile czasu trwa gwarancja na mieszkanie w kontekście wad budowlanych?

Błędy budowlane występują rzadko. Jednak na ewentualność ich wystąpienia deweloperzy dają gwarancję klientom dotyczącą wad budowlanych. Cały proces budowy jest ogromnie skomplikowany, więc mogą pojawić się jakieś niedoróbki, niedociągnięcia bądź usterki. Większość z nich jest wyłapywana podczas sprawdzania postępów, jednak niektóre błędy wychodzą dopiero po jakimś czasie. W takiej sytuacji klient ma prawo reklamować wady które zostały odkryte po odbiorze mieszkania.

Ile czasu mamy na zgłoszenie reklamacji odnośnie wad budowlanych?

Gwarancja dotycząca nowego mieszkania jest dobrowolnym działaniem dewelopera. Wiele osób myli gwarancję z rękojmią, przez co później pojawiają się nieporozumienia i problemy. Gwarancja jest dobrowolnym zapisem pomiędzy deweloperem a kupującym, ujętym w umowie. Tego rodzaju zapis może określać szczegółowo co podlega gwarancji, a jakie usterki nie są przez nią obejmowane. Okres trwania gwarancji jest określany przez dewelopera, nie ma z góry narzuconej długości trwania.

Rękojmia jest obowiązkowa podczas podpisywania umowy z deweloperem, jej obecność zabezpiecza klienta przed problemami z mieszkaniem. Rękojmia obowiązuje przez okres 5 lat od podpisania umowy. Deweloper nie ma prawa do zrzeczenia się rękojmi. Wady budowlane, które są objęte tą ustawą są ściśle określone, a więc nie ma możliwości zmniejszenia bądź zwiększenia działania rękojmi na korzyść którejkolwiek ze stron.

Jak wygląda składanie gwarancji przez dewelopera?

Jeżeli deweloper daje nam gwarancję na mieszkanie, powinien złożyć odpowiednie oświadczenie gwarancyjne, w którym umieszczone są niezbędne dane klienta i dewelopera, czas trwania gwarancji, zakres, jaki obejmuje gwarancja oraz podpisy obu ze stron. Dzięki temu gwarancja zyskuje moc prawną. Jeżeli pojawią się wady budowlane wymienione w gwarancji, deweloper jako gwarant powinien zwrócić poniesione przez klienta koszty naprawy, naprawić usterkę lub wymienić uszkodzony element mieszkania.

Gwarant powinien podjąć działania naprawcze w okresie, jaki został określony w umowie. Jeżeli termin na wykonanie napraw nie został ustalony w dokumentach, deweloper powinien wykonać naprawy niezwłocznie, lub najpóźniej do 14 dni roboczych od zgłoszenia.