Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna to rodzaj deklaracji, która zobowiązuje uczestników określonej transakcji do podpisania umowy przyrzeczonej w późniejszym, wskazanym terminie. Sporządzenie umowy przedwstępnej najczęściej wiąże się z przeniesieniem własności nieruchomości i jest pierwszym etapem sprzedaży i zakupu mieszkania. Sprawdź, co jest celem zawierania umowy przedwstępnej i dowiedz się, jak wygląda taka procedura.

W jakim celu zawiera się umowę przedwstępną?

Celem zawarcia umowy przedwstępnej jest zabezpieczenie transakcji. Taka deklaracja daje pewność, że dojdzie do jej realizacji, czyli np. do sprzedaży mieszkania, ale po upływie określonego czasu. Co więcej, zobowiązuje sprzedającego i kupującego do podjęcia określonych działań w przyszłości, których w danej chwili nie da się podjąć z różnych przyczyn. Najczęściej umowę przedwstępną podpisuje się w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt, kiedy pozyskanie środków pieniężnych wymaga czasu lub też po prostu z woli stron. Niekiedy powodem jej zawarcia jest również brak wymaganej dokumentacji lub odpowiednich zezwoleń do formalnego podpisania umowy przyrzeczonej w danym momencie.

Co musi zawierać umowa przedwstępna?

Umowę przedwstępną można zawrzeć w formie pisemnego kontraktu lub aktu notarialnego. Większą pewność zabezpieczenia transakcji zapewnia podpisanie deklaracji u notariusza. Dzięki temu istnieje większa szansa dochodzenia swoich praw w razie odstąpienia od warunków umowy przez jedną ze stron. Niezależnie jednak od formy umowy w jej treści muszą się znaleźć informacje dotyczące głównie:

  • danych obu stron,
  • przedmiotu umowy, w tym m.in. jego ceny,
  • terminu podpisania umowy przyrzeczonej i przekazania nieruchomości,
  • wysokości zadatku.

Deklaracja musi być też własnoręcznie podpisana przez obie strony.